Provozní řád Olšanka

Provozní řád krytého plaveckého bazénu  Olšanka
Všeobecné informace
Ke vstupu opravňuje návštěvníky platná vstupenka. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu, s hygienickými předpisy, které jsou v něm uvedeny a zavazuje se dodržovat pokynů zaměstnanců sportovního centra.
Hloubka bazénu je 110 až 130 cm, délka 25 m. Vstup dětem do 10 let doporučujeme v doprovodu osoby starší 18ti let. Při organizované výuce plavání spoluzodpovídá za jejich účastníky pedagogický dozor.
Osobám, kteří trpí nakažlivou kožní nebo infekční chorobou, lidem pod vlivem alkoholu a lidem, kteří se chovají v rozporu s mravními a společenskými zásadami je možno vstup odepřít. Do bazénu nemají přístup děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu v plavečkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
Návštěvníci by se měli chovat ve všech prostorách sportovního areálu ukázněně. Hotel nenese odpovědnost za poranění, která si zákazník přivodí svou neopatrností, neukázněností či jiným porušením provozního řádu.
Do bazénu nemají přístup děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu v plavečkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
Návštěvníci by se měli chovat ve všech prostorách sportovního areálu ukázněně. Hotel nenese odpovědnost za poranění, která si zákazník přivodí svou neopatrností, neukázněností či jiným porušením provozního řádu.
Provozní pokyny pro návštěvníky
Doba pobytu v bazénu začíná vydáním zámku (klíče) od šatny na platnou vstupenku a končí jeho vrácením. Případné překročení časového limitu bude zúčtováno při odchodu zákazníka.
Po příchodu do krytého bazénu jsou návštěvníci  povinni se převléknout v šatnách, před kterými si odkládají obuv. Oděv a obuv si uzamknou do skříňky zámkem, který po složení zálohy obdrží u pokladny. V případě ztráty zámku uhradí návštěvník vzniklou škodu.
Před vstupem do bazénu je nutné provést důkladnou osobní hygienu (umýt se mýdlem a teplou vodou bez plavek). Stejně tak musí zákazník učinit po použití toalety.
V případě dlouhých vlasů je třeba použít koupací čepici. V některých případech je možno tolerovat dlouhé vlasy sepnuté. Zákazníci s nesepnutými dlouhými vlasy budou nuceni prostor bazénu opustit nebo si vlasy sepnout.
Za bazén odpovídá plavčík. Návštěvn V areálu plaveckého bazénu je zakázáno:
-       vstupovat do všech prostor v botách
-       skákat do bazénu
-       běhat, hlučet, pískat
-       provádět jinou než potřebnou hygienu (holení, stříhání apod.)
Návštěvníci jsou povinni dbát jeho pokynů. Plavčík poskytuje první pomoc. V případě potřeby přivolá lékaře.
-       vnášet skleněné předměty či jakékoli jiné předměty nesloužící k plavání
-       vstupovat se žvýkačkou
-       vnášet či konzumovat potraviny,alkohol
-       znečišťovat vodu pliváním, odhazováním odpadků apod.
-       hrát míčové hry, vnášet a používat nafukovací matrace, kruhy a podobné věci
-       používat potápěčské pomůcky
-       kouřit ve všech prostorách
-       plavat v plastové obuvi s tvrdou podrážkou, používat plavecké a potápěčské ploutve
-       vstupovat v jiném oděvu než koupacím (např. neopren)
Při nedodržení těchto zákazů si vedení plaveckého bazénu vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
Odpovědnost za věci vnesené
Provozovatel odpovídá za věci vnesené, které jsou dle charakteru provozu pro návštěvníka nezbytné a jsou odcizeny z uzamčené šatní skříňky. Finanční hotovost, cennosti, mobilní telefony a jiné cenné věci není možno ponechat v uzamčené šatní skříňce. Ta v tomto případě není považována jako místo k tomu určené. Návštěvníci by měli odkládat všechny cenné věci v pokladně bazénu.
Dodržováním provozního řádu umožníte příjemně strávit čas v bazénu nejen sobě ale i ostatním.
Důležitá telefonní čísla
Záchranná služba      155
Policie                            158
Městská policie           156
Hasiči                            150
Vedení plaveckého bazénu   267 092 233

Sponzoři

Fervens was created by Design Disease for WordPress, brought to you by Smashing Magazine.
Ported to Drupal by Leow Kah Thong - Freelance Drupal Developer.