Ceník

č. účtu pro platby – 107-2475730217/0100


Platit můžete na účet nebo v hotovosti přímo na bazénu. Platba musí být přijata v den začátku kurzu, hotovost též v den začátku kurzu!
U bezhotovostní platby nezapomeňte uvést jméno dítěte a den kurzu.
Sourozenecká sleva 200,- Kč. (platí pro jedno přihlášené dítě)

Děti všech věkových kategorií (začátečníci i pokročilí)
1 x týdně 3.600,- Kč/pololetí
2 x týdně 5.600,- Kč/pololetí

Sportovní plavání
3.600,-Kč/pololetí

Kurz pro dospělé
5.000,-Kč/20 lekcí

Omluvy, náhrady a vrácení kurzovného
Zameškané hodiny je možné po dohodě nahradit v jiných vypsaných kurzech. Omluva však musí být doručena včas! Ato den pře daným kurzem do 20 hodin SMSkou na telefonní číslo 606 945 956 nebo na email plavanibt@emai.cz Peníze za zameškané hodiny nevracíme!!! Omluva v den kurzu je bez náhrady! Kurzovné vracíme pouze při 50%ní neúčasti z důvodu nemoci (na základě lékařské zprávy)! Bližší informace v sekci "Rodičům" v Řádu plavecké školy!

Sponzoři

Fervens was created by Design Disease for WordPress, brought to you by Smashing Magazine.
Ported to Drupal by Leow Kah Thong - Freelance Drupal Developer.